Cứ mỗi vụ việc xảy ra là dân Fb lại có quan điểm khác nhau, đối kháng nhau. Vừa hôm trước bá vai bá cổ trăm phần trăm, còm thả tim cho nhau bay tán loạn. Nay xảy ra Mỹ Đức thì lột mặt nhau hoặc tự lột mặt mình… Rồi mai kia lại ôm nhau “chụt chụt”.
TBT nói “tự diễn biến – tự chuyển hóa” cấm có sai, vĩ mô và vi mô cùng một lò cả. Kệ cmn đi, bắt tay nhau đi các mẹ.
Quan trọng, cực quan trọng: chiều nay ăn gì?

Comments are closed.