Có một thời rộ lên phong trào xuống Tasmania
Bạn nào qua mình tư vấn mình đều nói: nếu chưa học xong thì KHÔNG nên đi
Và giờ 190 của Tasmania đã đổi luật
Từ 1/1/2018, Tasmania yêu cầu học 2 năm tại bang này mới đủ điều kiện nộp 190 (thay vì 1 năm như bây giờ)
Luật mới của bang Tasmania trong file nhé các bạn
P.s: nếu các bạn muốn định hướng con đường ở lại, hãy tham khảo ý kiến của những người chuyên làm về di trú. Họ là người theo sát luật, luôn được thông báo sớm về các biến chuyển của luật. Sau đó các bạn qua các agent tư vấn du học để chọn khoá chưa muộn nhé
https://www.migration.tas.gov.au/…/0…/151671/Fact_Sheet.docx
See Translation

Comments are closed.