2 con gái nhà Lý Hải lầy khủng khiếp , ba đang phát biểu trong họp báo thì con chạy giỡn, leo trèo rồi té sấp mặt xuống sàn (đúng nghĩa sấp mặt), rồi đứng phắt dậy tỉnh bơ. 2 đứa đã thế này thì không biết đủ 4 đứa anh chị chăn làm sao…
See Translation

Comments are closed.