04/05 biết tin thầy về Sài Gòn, 05/05 khai mạc đại hội, sáng 10/05 nhận quyết định. chỉ 06 ngày thôi đã chấm dứt hơn 10 năm cơm cơ quan giường tập thể phiêu bạt nơi đất Bắc của thầy
vẫn biết, ai cũng phải sai lầm, cũng phải thế này-thế kia (gồm cả thầy) NHƯNG ai cũng có MỘT CƠ HỘI ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI
vẫn biết, một cánh én khó mang nổi mùa XUÂN, nhất là ở cái vị trí vừa phải đáp ứng kỳ vọng của hơn chục triệu dân vừa phải nằm trong vòng cương tỏa của Hà Nội
nhưng, trước thầy, đã có người thử, và đã làm được : ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt, bạn chống Tây của ba thầy – bác sỹ Thành và…ba em
gắng lên thầy nhé, người Vĩnh Long đã làm được, tại sao Trà Vinh thì không thể ?
đường vào đời muôn ngả, nhưng hãy chọn cách đi ra, chí ít theo lối của ông Sáu, nhé thầy !

Comments are closed.