•Minigame ❤️TRÁI TIM❤️•
Giãi thưởng cực lớn… dễ chơi dễ chúng
QUÀ TẶNG CHÍNH LÀ: 5 chiếc OPPO 2camera (màu đỏ)
-các bạn chỉ cần :
#share (chia sẻ) : trên 20 lần
#cmt (bình luận) : thật nhiều trái tim
*5 bạn có lượt Cmt (bình luận) NHIỀU TRÁI TIM nhất
Bạn đó sẽ là chủ nhân của 5 chiếc OPPO này…
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
See Translation