Tản mạn đôi dòng về cụm từ: “ TÀN DƯ CHẾ ĐỘ CŨ ”
Tàn dư chế độ cũ là những thứ xấu xa, tệ hại của chế độ cũ còn sót lại trong chế độ mới XHCN ( chế độ cũ gần là chế độ Mỹ-Ngụy, xa là chế độ Phong kiến- Thực dân ) như lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, xì ke, ma túy, mại dâm, giang hồ bảo kê, đâm thuê, chém mướn, tham ô, nhũng nhiễu, ăn cắp của công… Tàn dư có nghĩa là còn sót lại, sót lại có nghĩa là ít, rất ít, chỉ là một vài phần trăm, phần nghìn mà thôi. Vậy mà một dúm cái xấu của chế độ cũ, của bọn tư bản, đế quốc rơi rớt lại ở chế độ ta nhưng nó đã hoành hành trên khắp các mặt của đời sống xã hội. Chỉ là tàn dư thôi mà đã kinh quá, nếu còn nguyên vẹn như ở Mỹ hay Tây Âu thì nó sẽ kinh khủng tới mức nào. Theo tôi nghĩ “ tàn dư chế độ cũ” ban đầu chỉ có một tí tẹo thôi nhưng sau mấy mươi năm tàn dư cha đẻ ra tàn dư con, rồi cháu chắt, nội ngoại tùm lum, phát triển thành những bầy đàn đông nhung nhúc, nơi nào cũng có.
Cố lãnh tụ “ vĩ đại” của nhà nước XHCN Triều Tiên là Kim Nhật Thành quyết định miễn thuế hoàn toàn cho người dân kể từ năm 1974, vì cho rằng thuế là “ Tàn dư của các chế độ cũ”. Thế mà tại sao Việt Nam lại không bắt chước Triều Tiên bỏ cái “ Tàn dư của các chế độ cũ” đó đi cho dân nhờ. Nói theo các nhà lý lận XHCN thì những thứ này là rơi rớt của chế độ cũ, chế độ phong kiến, hoặc của tư bản du nhập vào chứ bản chất chế độ XHCN làm gì có. Nếu đúng là “ tàn dư chế độ cũ” thì đúng ra nó ngày càng ít dần cho đến khi bị quét hẳn khỏi chế độ ưu việt của ta nhưng trên thực tế thì khác, đạo đức xuống cấp, tham nhũng là quốc nạn, bạo lực gia tăng. Cái tàn dư đó ngày lại càng nhiều lên, càng sinh sôi nẩy nở mới là lạ. Hay là “Bần cùng sinh đạo tặc”, xã hội nào trước đó cũng có nhiều tệ nạn nhưng nói ra xấu mặt xã hội mới, bởi không lẽ XHCN ưu việt sao lại bần cùng mà sinh đạo tặc được nhưng trên thực tế xã hội hiện nay đầy rẫy “đạo tặc”, biết lý giãi sao đây, thôi tất cả cứ dồn đổ cho là “ tàn dư của chế độ cũ” cho khỏe, nó đã chết, đã xấu nay cho nó xấu luôn. Thế là tất cả cái xấu do địch, do bọn chế độ cũ để lại, nay thất bại rồi cay cú phá hoại… Trong thời bao cấp ở miền Bắc và thời gian sau 1975 ở miền Nam cũng có vụ tiêu cực, tệ nạn xã hội có liên quan đến cán bộ, dân hỏi thì chống chế cho rằng đó là những cán bộ tha hóa biến chất vì nhiễm phải “ tàn dư của chế độ cũ”. Thế đấy, các nhà nghiên cứu lý lận tuyên truyền thật hay, xấu xa cứ đổ, đã có chế độ cũ hứng, chết rồi kêu làm sao được!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *