Giáo dục tiểu học Việt Nam đang thua Lào 🙁 . Các đại biểu quốc hội đang tiếp tục bàn về luật bảo vệ các lãnh đạo và luật cho luật sư vào tù vì không tố cáo thân chủ. Vãi quá
WEF xếp hạng giáo dục tiểu học theo thang điểm từ một (kém nhất) đến 7 (tốt nhất). Việt Nam xếp thứ 92 (3,4), đứng sau nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan (3,5, xếp thứ 90), Lào (3,5, xếp thứ 89), Philippines, (3,9, xếp thứ 75), Indonesia (4,3, xếp thứ 54), Brunei (5, xếp thứ 26), Malaysia (5,1, xếp thứ 23), Singapore (6,1, xếp thứ 4).
WEF nhận định giáo dục tiểu học là một trong 12 yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh kinh tế của một quốc gia (nằm trong mục Y tế và Giáo dục tiểu học). Theo đó, số lượng và chất lượng giáo dục tiểu học mà mỗi người tiếp nhận quyết định trình độ, hiệu quả làm việc của người đó sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *