CÔNG NGHỆ XÁO XÀO
Kính thưa các loại Záo xư, Gươm xư, Kiếm xư, Mác xư, Đao xư, Dao phay xư, Dao găm xư…
Muốn làm nghiên cứu thì yêu cầu đầu tiên là phải trung thực và chịu khó mò mẫm tìm tòi, chứ còn sẵn ăn trên mâm người khác thì nhục lắm. Thằng thầy đã gian dối thì sao làm gương sáng cho thằng trò noi theo được?
Cuốn sách khoảng 100 trang khổ nhỏ bỏ túi, chia trung bình mỗi vị viết chưa đầy 3 trang khổ A4, vậy mà xào xáo của khắp thiên hạ.
Xin thưa, bài viết về Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thục Viên là của tôi, viết trên báo Công an Nhân dân từ năm 2011. Tôi đã khai quật bà cụ lần đầu tiên trên báo sau gần 30 năm bà cụ qua đời. Và Khải Đăng là một trong số các bút danh tôi hay sử dụng.
Các vị xào xáo có đề dẫn nguồn nhưng viết thì sai cơ bản những nguồn tư liệu gốc./.
http://m.cand.com.vn/…/Nguoi-nu-dai-bieu-Quoc-hoi-dau-tien…/
Đinh Thanh Thủy
Duc Binh
Nguyễn Quốc Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *