Có người tử tế để stop xây sb Long Thành bằng vốn của Tàu không nhể?
……
TTO – Mattala Rajapaksa, sân bay quốc tế lớn thứ hai của Sri Lanka, đang được rao bán để trả nợ cho Trung Quốc bởi chính phủ nước này đã mất khả năng chi trả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *