Chiều ngày 20-6-2017, QH thông qua Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Với 88,39% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018.
Về sự xung đột nghề nghiệp trong việc hành nghề luật sư, đã có nhiều chuyên gia luật và luật sư bình luận, phản đối dự thảo sửa đổi khoản 3 điều 19 Bộ LHS. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết muốn bàn về trách nhiệm hình sự tội không tố giác tội phạm đối với ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Trung ương đảng, đại biểu Quốc hội và các chức danh khác trong cơ quan nhà nước.
Điều 19, Bộ LHS sửa đổi “Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm …”.
Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”.
Theo cách hiểu phổ quát, đối tượng “người nào” và “mọi người” có nghĩa là bất cứ ai, dù lãnh đạo cao nhất hay thường dân thấp nhất, ở bất cứ cương vị nào cũng “bình đẳng trước pháp luật” như nhau, đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm như nhau.
Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19, Bộ LHS thì người có quan hệ huyết thống và người bào chữa được miễn trừ tố giác với hầu hết các tội, chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, Bộ Luật TTHS và Luật luật sư còn có những quy định luật sư phải có nghĩa vụ bảo mật thông tin của thân chủ và đạo đức nghề nghiệp, cấm luật sư tiết lộ thông tin về thân chủ. Đây cũng là những quy định miễn trừ tố giác đối với người hành nghề luật sư. Ngoài ra, không có quy định nào miễn trừ trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm đối với ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Trung ương đảng, đại biểu Quốc hội và các chức danh khác trong cơ quan nhà nước.
Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay, tội tham nhũng là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, là “giặc nội xâm” đe dọa an ninh quốc gia mà bất cứ người nào biết cũng phải có nghĩa vụ tố giác. Tính đến thời điểm hiện tại, nợ công Việt Nam đang là 94,85 tỷ USD đang đe dọa sự tồn vong quốc gia. Các vụ tham nhũng lên đến hàng nghìn, trăm nghìn tỷ là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phải bị xử lý nghiêm khắc.
Tuy nhiên trong nhiều năm qua, do có “quyền lực ngầm” che dấu nên loại tội phạm này chưa bị tố giác, chưa bị xử lý nghiêm minh. Nếu có bị phát hiện cũng chỉ bị cách chức cho nghỉ hưu, hoặc cảnh cáo cho chuyển công tác là những hành vi vi phạm pháp luật.
Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Để pháp luật được nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật thì tất cả những người biết loại tội phạm này phải có nghĩa vụ tố giác. Người nào biết rõ mà che dấu và không tố giác loại tội phạm này, dù bất kỳ người đó là ai đều phải bị nghiêm trị theo pháp luật hiện hành.
Viết tại Sài Gòn ngày 22-6-2017.
Mục sư: Nguyễn Mạnh Hùng.

Khám phá các kỳ quan thiên nhiên trên thế giới với tour du lịch của galatourist.vn để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Để biết thêm thông tin về tour du lịch khác, vui lòng truy cập tại trang web: https://galatourist.vn/tours/tour-da-nang-hoi-an-hue/
Category : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *