Bác Đỗ Nam Trung lên làm tổng thống Mỹ làm em mất nhiều thời gian quá, hết hóng kết quả đến đọc quyển sách này. Sau khi có kết quả Trump lên làm tổng thống, bỏ 5 tiếng để đọc hết quyển sách này. Có tóm tắt vài điểm ấn tượng về quan điểm tư duy và kinh nghiệm của ông này. Đọc xong có lẽ sẽ hiểu vì sao phần đông người Mỹ chọn ông này thắng. Ngoài vẻ bề ngoài thô thiển và béo béo không giống tạng người phù hợp làm 1 chính trị gia ra thì ông lão này còn là 1 lão tư bản đặc sệt từ trong tư duy đến tính cách. Ông là[…]